CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CỦA CỘNG ĐỒNG OTOFUN VỀ THÔNG TƯ MỚI

24/03/2023 10:55

 Sau khi Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021/TT-BGTVT, có hiệu lực thi hành từ ngày 22/3, các thành viên Otofun đã có nhiều thắc mắc chi tiết và được Cục phó Cục Đăng kiểm Việt Nam giải đáp.

Cục Đăng kiểm Việt Nam giải đáp thắc mắc của thành viên Otofun về thông tư mới

Cục phó Cục Đăng kiểm Việt Nam giải đáp nhiều thắc mắc của thành viên Otofun

 

 Đầu tiên là câu hỏi về việc xe sắp đến hạn đăng kiểm có được tự động gia hạn thời gian đăng kiểm theo thông tư mới hay không. Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Vũ Hải - Cục phó Cục Đăng kiểm Việt Nam - cho biết xe sắp đến hạn vẫn tiến hành đăng kiểm theo thời hạn trên tem hiện tại, sau đó mới áp dụng quy định của Thông tư số 02/2023.

 Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng cho biết theo giấy tờ đăng ký, xe bán tải hiện nay được chia thành hai loại, gồm: xe pickup chở người (ô tô con) họăc xe pickup chở hàng (ô tô tải). Trường hợp vào đối tượng nào sẽ áp dụng đúng đối tượng đó.

Cục Đăng kiểm Việt Nam giải đáp thắc mắc của thành viên Otofun về thông tư mới
Giấy đăng kiểm có phân loại rõ chiếc Ford Ranger XLS AT 4x4 này là đây là xe tải, nên các quy định về kiểm định sẽ tuân thủ như xe tải.

Như trường hợp ảnh trong bài, giấy chứng nhận đăng kiểm này thuộc về một chiếc Ford Ranger 2022 XLS AT 4x4, có ghi rõ đây là ô tô tải, với khối lượng hàng chuyên chở 742kg. Vì vậy các mốc kiểm định của xe này sẽ giống như xe tải.

Xe cá nhân 9 chỗ trở xuống được miễn kiểm định lần đầu, sau ba năm mới phải mang đi đăng kiểm. Trong khi xe tải sẽ được miễn kiểm định lần đầu trong hai năm, từ sau đó cho đến năm thứ bảy theo chu kỳ 12 tháng và từ năm thứ tám trở đi theo chu kỳ 6 tháng.

Số thứ tự Loại phương tiện Chu kỳ đầu (tháng) Chu kỳ định kỳ (tháng)
Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, rơ moóc, sơmi rơ moóc
1 Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất đến 7 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất đến 12 năm 24 12
2 Ôtô tải các loại, ôtô chuyên dùng, ôtô đầu kéo đã sản xuất trên 7 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất trên 12 năm 6
3 Có cải tạo 12 6

Ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải

1 Thời gian sản xuất đến 7 năm 36 24
2 Thời gian sản xuất trên 7 năm đến 20 năm 12
3 Thời gian sản xuất trên 20 năm 6

Ô tô chở người các loại đến 9 chỗ có kinh doanh vận tải

1 Thời gian sản xuất đến 5 năm 24 12
2 Thời gian sản xuất trên 5 năm 6
3 Có cải tạo 12 6

Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021/TT-BGTVT, có hiệu lực thi hành từ ngày 22/3 có một số thay đổi quan trọng. Trong đó có việc bỏ đăng kiểm lần đầu với xe chưa qua sử dụng, nới chu kỳ đăng kiểm với một số loại xe tuỳ vào năm sử dụngi, ngoài ra còn bỏ đi một số quy định trong các hạng mục kiểm định.

Ở Việt Nam, gạt mưa không nằm trong danh sách hạng mục kiểm định mặc dù ảnh hưởng trực tiếp đến tầm nhìn của tài xế. Tuy vậy, người dùng vẫn cần thay thế định kỳ gạt mưa để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Nguồn: https://ofnews.vn/cuc-dang-kiem-viet-nam-giai-dap-thac-mac-cua-thanh-vien-otofun-ve-thong-tu-moi-25932.html

Thong ke