Xe bị mất cắp làm sao thu hồi biển số?

06/09/2023 09:37

 Cơ quan đăng ký xe phải thông báo danh sách xe hết niên hạn sử dụng, xe không được phép lưu hành, xe mất cắp cho công an các đơn vị, địa phương làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông biết...

 Thông tư 24/2023 thay thế Thông tư 58/2020 của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới có hiệu lực từ 15-8.

Xe bị mất cắp làm sao thu hồi biển số? - Ảnh 1.

 

 Điều 24, Thông tư 24 quy định trong trường hợp xe bị mất cắp sẽ thực hiện hồ sơ thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe gồm: Giấy khai thu hồi đăng ký; biển số xe; giấy tờ của chủ xe; chứng nhận đăng ký xe; biển số xe.

 Về thủ tục thu hồi đối với xe bị mất cắp, chủ xe thực hiện theo điều 25, Thông tư 24 gồm: Kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ công và nộp chứng nhận đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe thông qua dịch vụ bưu chính.

 Điều 26, Thông tư 24 nêu rõ trách nhiệm của cơ quan đăng ký xe là thông báo danh sách xe hết niên hạn sử dụng, xe không được phép lưu hành, xe mất cắp theo quy định của pháp luật cho công an các đơn vị, địa phương làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông biết để phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật và thông báo cho chủ xe qua địa chỉ thư điện tử hoặc qua tin nhắn điện thoại hoặc cổng dịch vụ công.

Thong ke